Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nội quy và quy định về việc chơi và thả diều an toàn

05-07-2022 08:36

Ngày 10/11/2014, Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Diều Việt Nam đã ban hành nội quy và quy định về việc chơi và thả diều an toàn