Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

10-09-2021 10:46

Thực hiện  Công văn số 135/BCĐ-KGVX ngày 07/9/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021;

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 và an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm xã Bản Ngoại xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm  trong dịp Tết Trung thu  năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình kiểm tra làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân trong công tác bảo đảm ATTP.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

- Phạm vi: Trên phạm vi toàn xã.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:

1. Hoạt động truyền thông:

* Hình thức truyền thông:

- Tăng cường công tác truyền thông về ATTP, phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021 trên cụm loa truyền thanh của các xóm.

- Tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của xóm;

- Thông qua đội ngũ giáo viên thực hiện công tác tuyên truyền đối với học sinh tại các trường;

- Phối hợp tuyên truyền trong các cuộc thanh, kiểm tra liên ngành.

* Nội dung tuyên truyền:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chế biến thực phẩm:

+ Phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định;

+ Tuyên truyền các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm;

+ Tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm, quy định về nhập khẩu sản phẩm thực phẩm, quy định công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn sản phẩm thực phẩm, quy định về vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm;

+ Các các cơ sở kinh doanh bánh trung thu cần bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có mùi lạ. Tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bánh bị mốc hỏng, bánh không có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng.

2. Hoạt động kiểm tra liên ngành

2. 1. Đối tượng kiểm tra:

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt và nguyên liệu chế biến các loại thực phẩm trên; các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã.

2.2. Nội dung kiểm tra:

*  Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu chế biến thực phẩm:

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với từng loại hình); giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm;

- Hồ sơ, tài liệu và việc chấp hành của chủ cơ sở:

+ Điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; Các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;

+ Điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19: mã QR code/sổ theo dõi khách hàng, bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn…

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm;

- Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm;

- Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm (đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm);

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu).

- Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.

* Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống:

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp chế biến thực phẩm.

- Hồ sơ, tài liệu và việc chấp hành của chủ cơ sở:

+ Điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp chế biến thực phẩm; quy trình chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên; nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm; lưu mẫu; các quy định khác liên quan.

+ Điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19: mã QR code/sổ theo dõi khách hàng, bố trí khu vực rửa tay, sát khuẩn, khoảng cách các bàn ăn và vách ngăn …

- Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết.

2.3. Thời gian và địa điểm kiểm tra:

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Sáng: 7h30' đến 11h30'.

Chiều: 13h30' đến 17h00'

- Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trạm y tế:

- Tham mưu nội dung kiểm tra VSATTP, phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong xã.

- Kết thúc kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo cho UBND xã và Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP huyện (cơ quan thường trực: Phòng y tế huyện Đại Từ, Email: phongytedaitu2006@gmail.com) trước ngày 30/9/2021.

2. Công chức Văn hóa:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức VSATTP trên cụm loa truyền thanh của các xóm.

3. Đội kiểm tra liên ngành:

Đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chủ động xây dựng, bố trí thời gian đi kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã theo thời gian kế hoạch đã nêu.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2021 của Ban chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm xã Bản Ngoại./.

TA THI PHUONG HUE

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4554

Tổng truy cập: 4023517